Okategoriserade

Hårdvarabyten 2024 GlobalConnect

Under 2024 kommer bolaget samarbeta med GlobalConnect med att fortsätta utrullningen med hårdvara för Svenska Kyrkan som en del i deras digitaliseringsresa.
Aktuellt

Ramavtal Locum

Ramavtalet innebär att Region Stockholm genom Locum AB har genomfört en upphandling avseende ramavtal avseende installation och service av fastighetsnät. Upphandlingen är indelad i tre stycken delområden där Citytelecom erhållit…
Aktuellt

Citytelecom har nu stärkt sin position på marknaden och blivit Systimax partner.

Citytelecom har nu stänkt sin position på marknaden och blivit Systimax partner.