Aktuellt

Ramavtal Locum

Ramavtalet innebär att Region Stockholm genom Locum AB har genomfört en upphandling avseende ramavtal avseende installation och service av fastighetsnät. Upphandlingen är indelad i tre stycken delområden där Citytelecom erhållit…
Aktuellt

Citytelecom har nu stärkt sin position på marknaden och blivit Systimax partner.

Citytelecom har nu stänkt sin position på marknaden och blivit Systimax partner.