Ett urval av våra tjänster

Bolaget har även under året utvecklat sin kärnverksamhet, som är att dra kabel.

Under året har det investerats ytterligare i instrument för att verifiera och certifiera installationer. Verksamheten har ändrats till att gå mer mot installation, mätning och dokumentering, vilket inneburit att andelen servicejobb har minskat. Idag har bolaget en helt komplett kalibrerad instrumentpark för samtliga förekommande data- och teleinstallationer.

City Telecom är certifierade leverantörer och installatörer.

Bolaget har ett antal certifikat för olika system bland annat TE, Brand Rex, Corning Excel m.fl., vilket gör att bolaget kan lämna mångåriga garantier på samtliga gjorda installationer. Antalet utbildade och certifierade installatörer ökar stadigt. Marknaden kräver alltmer att fullständiga produkt- och funktionsgarantier lämnas. 15 åriga garantier är inget ovanligt.