Ramavtalet innebär att Region Stockholm genom Locum AB har genomfört en upphandling avseende ramavtal avseende installation och service av fastighetsnät.

Upphandlingen är indelad i tre stycken delområden där Citytelecom erhållit tilldelningsbeslut på Delområde 3 – Större installationsarbeten. Upphandlingsvärdet för delområdet uppskattas till cirka 10 miljoner SEK per år.

Leave a Reply

City Sundblad Telecom AB
Blekingegatan 14
118 56 Stockholm

Tel: 08-120 224 00
info@citytelecom.se