Framtidens entreprenörer inom IT-infrastruktur

Vi projekterar, installerar, driftsätter och underhåller din IT- och telekommunikationsutrustning!

VI ÄR CITYTELECOM

Verksamma i IT-infrastrukturens tjänst i över 10 år och med 100 års samlad erfarenhet av att ta oss an totalentreprenader inom IT och telekommunikation.

På Citytelecom vet vi att mångfald skapar framgång. Vi jobbar med mångfald brett i alla led, både i vår rekryteringsprocess och i ett löpande arbete med aktiviteter som ökar vår medvetenhet och stärker vår kunskap i området. Mångfald för oss handlar om våra olikheter, det är dem som gör oss starka. Vi jobbar för en inkluderande kultur där vi uppskattar medarbetarnas olika kompetens, personlighet, bakgrund och perspektiv.

Morgondagens infrasturktur är här

Fiber- / Kopparfastighetsnät

Citytelecom kan lämna upp till 25 års garanti på dessa installationer där näten certifieras av kabelleverantörerna.

Mobil inomhustäckning

Vi har en lång historik med att driva stora bygg projekt tillsammans allt från fastighetsägare till slutkunder i utrymmen där det behövs förstärkas.

WIFI/CCTV/Lan-drift

Vi kan designa, mäta in och installera IP baserade system i alla miljöer.

Datacenter

Vi bygger fiber och koppar nät i datahallar dagligen

City Telecom är certifierade leverantörer och installatörer för produkter från bl.a.

Låt oss utveckla framtidens IT tillsammans mer er.