Framtidens entreprenörer inom IT-infrastruktur

Vi projekterar, installerar, driftsätter och underhåller din IT- och telekommunikationsutrustning!

VI ÄR CITY TELECOM

Verksamma i IT-infrastrukturens tjänst i över 10 år och med 100 års samlad erfarenhet av att ta oss an totalentreprenader inom IT och telekommunikation.

Morgondagens infrasturktur är här

Fiber- / Kopparfastighetsnät

Citytelecom kan lämna upp till 25 års garanti på dessa installationer där näten certifieras av kabelleverantörerna.

IT-bemanning vid projekt

Vi har en lång historik med att driva stora bygg projekt tillsammans med el och byggföretag

WIFI/CCTV/Lan-drift

Vi kan designa, mäta in och installera IP baserade system i alla miljöer.

Datacenter

Vi bygger fiber och koppar nät i datahallar dagligen

City Telecom är certifierade leverantörer och installatörer för produkter från bl.a.

Låt oss utveckla framtidens IT tillsammans mer er.